Български
English

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на 1 брой машина за рязане със CNC управление"

"Аспро" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на 1 брой машина за рязане със CNC управление" 


Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент "Аспро" ООД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0633-C01, с предмет: „Закупуване на 1 брой машина за рязане със CNC управление"

Срок за подаване на оферти - 26.05.2016г. 17,00 ч.

Изтегли [.zip]

logo

Остани с нас

Контакти

Аспро ООД

България
гр .Стара Загора
ул. Войвода Стойно
Черногорски 56